TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

LIQUEFACT PROJESİ KAPSAMINDA ÇANAKKALE KENTİNDE ZEMİN ÇALIŞMALARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sıvılaşma, deprem tehlikesi, zemin dinamiği, jeofizik testler, Çanakkale,Liquefaction, earthquake hazard, zemin dinamiği, geophysical tests Canakkale.

Yazarlar
Ferhat Ozçep
Sadık Oztoprak
Namık Aysal aysal@istanbul.edu.tr
Ilknur Bozbey
Okan Tezel
Cihan Oser
Sinan Sargin
Ekrem Bekin
Mostafa Almasraf
Mualla Cengiz Çinku
Kagan Ozdemir
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası