TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DÜZCE KENT MERKEZİ ZEMİNLERİNİN SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sıvılaşma, Düzce, sıvılaşma potansiyeli indeksi, Kuzey Anadolu Fay Zonu, deprem,Liquefaction, Düzce, liquefaction potential index, North Anatolian Fault Zone, earthquake

Yazar
Müge K. Akın
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası