TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SPT VERİLERİNE DAYALI SIVILAŞMA ŞİDDETİ HARİTALAMASI: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çanakkale, deprem, sıvılaşma, sıvılaşma şiddeti indeksi, standart penetrasyon testi,Canakkale, earthquake, liquefaction, liquefaction severity index, standard penetration test

Yazarlar
Mehmet Celal Tunusluoğlu ctonoz@gmail.com
Oznur Karaca
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası