TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KALİFORNİYA TAŞIMA ORANININ LABORATUVAR DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİNDE ULTRASONİK P-DALGA HIZININ KULLANILABİLİRLİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kaliforniya taşıma oranı (CBR), P-dalgası hızı, maksimum kuru yoğunluk,optimum su içeriği, zemin,The California Bearing Ratio (CBR), P-wave velocity , maximum dry unit weight, optimum moisture content, soil.

Yazarlar
Vedat Şeker
Levent Selçuk lselcuk@yyu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası