TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KİLLİ KAYALARDA İLERLEYİŞ GÖSTEREN YENİLME MEKANİZMALARININ ÜÇ-BOYUTLU AYRIK MODELLEME YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler DEM, makaslama bantı, mikro çatlaklanma, killi kayalar, ilerleyiş gösteren yenilme,DEM, shear band, microcracking, argillaceous rocks, progressive failure.

Yazarlar
Ozge Dinç Goğüş
Luc Scholtès
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası