TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOLGUSUZ YAPAY SÜREKSİZLİKLERİN STATİK VE DİNAMİK YÜKLEME KOŞULLARINDAKİ KESME DAYANIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Süreksizlik, statik kesme dayanımı, dinamik kesme dayanımı, doğrudan kesme deneyi,Discontinuity, static shear strength, dynamic shear strength, direct shear test.

Yazarlar
Kamil Kayabalı kayabali@eng.ankara.edu.tr
Farhad Habibzadeh
Kıvanç Zorlu Aras kivancgeo@mersin.edu.tr Turgay Beyaz tbeyaz@pau.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası