TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜZELYALI (ÇANAKKALE) HEYELANININ JEOTEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Dairesel kayma, geriye dönük analiz, Güzelyalı (Çanakkale), heyelan, şev duraylılığı,Back analysis, Güzelyalı (Çanakkale), landslide, rotational movement, slope stability

Yazarlar
Mehmet Celal Tunusluoğlu ctonoz@gmail.com
Oznur Karaca
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası