TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BARAJ YER SEÇİMİNDE YÜZEY FAYLANMASI TEHLİKESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: MUSULLU BARAJI (TOKAT) PROJESİ ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Musullu Barajı, yüzey faylanması tehlikesi, Ezinepazarı Fayı, Kuzey Anadolu Fayı, Paleosismoloji,Musullu Dam, fault displacement hazard, Ezinepazarı Fault, North Anatolian Fault, paleoseismology.

Yazarlar
Omer Emre
Onder Yonlü o.yonlu@gmail.com Halil Ibrahim Duman hi.duman@fugro.com Ayhan Koçbay ayhankocbay@gmail.com Kemal Karakuş kkarakus@dsi.gov.tr
Ibrahim Gokdağ
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası