TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ŞİŞEN ZEMİNLERİN KİREÇ KOLONU TEKNİĞİYLE İYİLEŞTİRİLMESİ SIRASINDA İYON GÖÇÜ VE KOLON PERFORMANSININ ŞİŞEN KİL ORANINA BAĞLI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler İyon göçü, kireç kolonu, kolon performansı, modelleme, şişen kil,Ion migration, lime column, column performance, modelling, swelling clay.

Yazarlar
Derya Toksoz
Isik Yilmaz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası