TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DEVEBAĞIRDIĞI (KARGI-ÇORUM) FE ±CU CEVHERLEŞMESİNİN JEOLOJİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Saraycık formasyonu, Spillitik Bazalt, Manyetizma, Hidrotermal alterasyon,Kargı,Saraycık formation, Spillitic Basalt, Magnetism, Hydrothermal alteration, Kargı.

Yazarlar
Mustafa Kaya mustafakaya.jeo@gmail.com Mustafa Kumral kumral@itu.edu.tr Cihan Yalçın
Sercan Oztürk
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası