TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KIZILYÜKSEK KROMİT YATAĞINDA JEOLOJİK VE YAPISAL KONTROL

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Podiform, Krom, Kümülat, Aladağ Ofiyoliti, Turkiye,Podiform, Chromite, Cumulate, Aladag Ophiolite, Turkey.

Yazarlar
Ezgi Toka ezgitoka@gmail.com Taha Gokşin Yıldızhan tahagoksinyildizhan@hotmail.com Ozgür Sapancı o.sapanci@gmail.com
Hasan Kaygun
Onur Karakaya
Nurullah Boğrul
Arzu Uçar arzucar35@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası