TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KARADERE DÜŞÜK SÜLFİDASYON EPİTERMAL ALTIN CEVHERLEŞMESİNDEKİ KUVARS DAMARLARI VE HİDROTERMAL FAZLARIN FAYLARLA ZAMAN VE MEKAN İLİŞKİLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Cevherleşme-yapısal ilişkiler, Dinamik Rekristalizasyon, Düşük Sülfidasyon, Epitermal, Kuvars Damarı, Kuvars Dokuları,Dynamic Recrystallization, Epithermal, Low Sulfidation, Mineralization-structural relations Quartz Vein, Quartz Textures.

Yazarlar
Mehmet Çam mehmetcam@mu.edu.tr Ilkay Kuşcu ikuscu@mu.edu.tr
Nuretdin Kaymakcı
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası