TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BAHÇECİK (TORUL/GÜMÜŞHANE) YÖRESİ EOSEN YAŞLI VOLKANİK KAYAÇLARIN MİNERAL KİMYASI, PETROGRAFİSİ VE JEOKİMYASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Bahçecik volkanitleri, Doğu Pontidler, Mineral kimyası, Jeokimya, Eosen,Torul,Bahçecik volcanites, Eastern Pontides, Mineral chemistry, Geochemistry, Eocene,Torul.

Yazarlar
Zenne Merdan Tutar
Abdullah Kaygusuz abdullah.kaygusuz@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası