TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORHANELİ VOLKANİK BÖLGESİNDE (KB TÜRKİYE) BİR ARADA GÖZLEMLENEN ASİDİK VE BAZİK LAVLARIN KÖKENİ, EVRİMİ VE YAŞI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Orhaneli volkanik alanı, Jeokimya, Sr-Nd izotop, K/Ar yaş, Litosferik manto,Orhaneli volcanic field, Geochemistry, Sr-Nd isotope, K/Ar age, Lithospheric mantle.

Yazarlar
Isil Nur Guraslan
Safak Altunkaynak
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası