TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TUNCELİ VOLKANİTLERİ ORTAÇ-ASİDİK LAVLARININ PETROGRAFİSİ VE JEOKİMYASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Karabakır Formasyonu, Tunceli Volkanitleri, asidik lavlar, magma karışımı,Karabakır Formation, Tunceli Volcanics, acidic lavas, magma mixing.

Yazarlar
Abdullah Sak abdullah.sak06@gmail.com Sevcan Kürüm
Pınar Ozdemir Aydın
Dicle Bal Akkoca
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası