TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BİTLİS MASİFİ’NDEKİ BAZANİTİK VOLKANİTLERİN JEOLOJİK VE PETROLOJİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Bazanit, Doğu Anadolu, Jeokimya,Basanite, Eastern Anatolia, Geochemistry.

Yazarlar
Çağrı Mercan cmercan65@gmail.com Yavuz Ozdemir yozdemir@yyu.edu.tr Vural Oyan vuraloyan@yyu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası