TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KITASAL LİTOSFERİN KILCAL DAMARLARINDA BİR GEZİNTİ, BRİTANYA KOLOMBİYASI, KANADA: MANTO METASOMATİZMASI VE ERGİMESİNİN KANITLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Litosferik manto, manto metasomatizması, kısmi ergime, ergiyik cepleri, Kanada Kayalık Dağları,Lithospheric mantle, mantle metasomatism, partial melting, melt pockets, Canadian Cordillera.

Yazar
Ali Polat alipolat@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası