TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AFYON VOLKANİK KOMPLEKSİ ALTINDA DİLİM YIRTILMASININ TETİKLEDİĞİ MAGMA POMPALAMA SİSTEMLERİ, TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Afyon, volkanik kompleks, stres, dayk, dilim yırtılması, analitik-nümerik modelleme,Afyon, volcanic complex, stress, dyke, slab-tearing, analytical-numerical modelling.

Yazarlar
Ozgür Karaoğlu ozgur.karaoglu@deu.edu.tr Fuat Erkül fuaterkul@gmail.com Sibel Tatar Erkül sibel582@gmail.com
Elif Varol
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası