TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AFYON VE EMİRDAĞ BÖLGESİNDEKİTRAKİTVOLKANİZMASININ DİLİM YIRTILMA SÜREÇLERİ İLE İLİŞKİSİ: TEKTONİK EVRİM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Trakitik volkanizma, dilimin geriye hareketi, dilim yırtılması, genişleme tektoniği, normal fay sistemleri,trachytic volcanism, slab roll-back, slab tearing, extensional tectonics, normal fault systems.

Yazarlar
Fuat Erkül fuaterkul@gmail.com Ozgür Karaoğlu ozgur.karaoglu@deu.edu.tr Sibel Tatar Erkül sibel582@gmail.com
Elif Varol
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası