TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇANAKKALE BOĞAZI DENİZEL TARAÇALARINDA GÖZLENEN GÜNCEL ANTROPOJENİK ETKİLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çanakkale Boğazı, denizel taraça, mühendislik yapıları, antropojenik etki, jeolojik miras,Çanakkale Strait, marine terraces, engineering constructions, anthropogenic effects, geological heritage.

Yazarlar
Mustafa Avcıoğlu mustafaavcioglu@gmail.com Erdinç Yiğitbaş erdinc.yigitbas@gmail.com
Ahmet Evren Erginal
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası