TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SAKARYA NEHRİ TAŞKIN OVASINDA YOĞUN KUM ÜRETİMİNİN ZAMANSAL İZLENMESİ: ÇEVRESEL ETKİ VE DOĞAL AFETLERLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK ÇIKARIMLAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Adapazarı Ovası, fotoğrametri, Sakarya Nehri, kum üretimi, uzaktan algılama teknikleri,Adapazarı Basin, photogrammetry, Sakarya River, sand extraction, remote sensing techniques.

Yazarlar
Hilal Okur
Hicran Sarıkaya
Mehmet Korhan Erturaç erturac@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası