TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BİR KÜLTÜREL MİRAS ÖRNEĞİ: HARPUT (ELAZIĞ)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Elazığ, Harput, Kültürel Miras,Cultural Heritage, Harput, Elazığ.

Yazarlar
Sibel Kayğılı
Ercan Aksoy eaksoy@firat.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası