TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KÜLTÜREL JEOLOJİ AÇISINDAN ZERZEVAN KALESİ (DİYARBAKIR/ÇINAR)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, Çınar, Roma İmparatorluğu, Kültürel Jeoloji,Zerzevan Castle, Diyarbakır, Çınar Town, The Roman Empire, Cultural Geology.

Yazarlar
Sabri Karadoğan
Aytaç Coşkun
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası