TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ JEOTURİZM ROTASI: KARADAĞ VE ARTABEL GÖLLERİ (GÜMÜŞHANE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Zenginleştirilmiş Jeoturizm Rotası, Jeolojik Miras, Artabel Gölleri, Karadağ Madeni, Ayazma-Gümüşhane,Enhanced Geotourism Route, Geological Herritage, Artabel Lakes, Karadağ Mine, Ayazma-Gümüşhane.

Yazar
Alaaddin Vural alaaddinvural@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası