TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KULA JEOPARKI’NIN SON DURUMU VE ULUSLARARASI İZLENİMLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeopark, Kula volkanik jeopark, Kula, Volkanizma, jeosit,Geopark, Kula volcanic geopark, Kula, Volcanism, Geosite.

Yazarlar
Tuncer Demir
Azmi Açıkdil
Yiğit Karakuzu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası