TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YENİ BULGULAR IŞIĞINDA KÜLTEPE-KAYSERİ ÇEVRESİNİN ORTA-GEÇ HOLOSEN ORTAMSAL DEĞİŞİMİ, İÇ ANADOLU, TÜRKİYE

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Engir Gölü, fosil polen, Kültepe, orta-geç Holosen,Engir Lake, fossil Pollen, Kültepe, mid-late Holocene.

Yazarlar
Aziz Oren
Çetin Şenkul
Uğur Doğan ugur-dogan@hotmail.com
Warren John Eastwood
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası