TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

PALANDÖKEN DAĞLARI YELPAZE KOMPLEKSİNİN DENİZEL İZOTOP KATI (MIS) 6’DAN GÜNÜMÜZE KADAR OLAN FASİYES ÖZELLİKLERİ VE MORFODİNAMİK EVRİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Birikinti yelpazesi, OSL tarihlendirmesi, Denizel İzotop Katı, Geç Kuvaterner,Palandöken Dağları,Alluvial fan, OSL dating, Marine Isotope Stage, Late Quaternary, Palandöken Mountains.

Yazarlar
Çağlar Çakır
Ibrahim Kopar
Nafiye Güneç Kıyak
Mustafa Karabıyıkoğlu
Tuğba Oztürk
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası