TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SEDİMENT KAROTLARINDA U-KANALLAR İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİN VE μ-XRF ELEMENTLERİNİN ANALİZLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sediment, U-kanalı, Yoğunluk, Manyetik Duyarlılık,Sediment, U-channel, Density, Magnetic Susceptibility

Yazarlar
Dursun Acar
Namık Cagatay
Kadir Eris
Erol Sarı erlsari@gmail.com
Demet Biltekin
Sena Akcer
Can Genç
Ahmet Evren Erginal
Ozlem Makaroğlu
Ozlem Bulkan
Tuğçe Nagihan Arslan t.nagihan@hotmail.com
Gülsen Uçarkuş
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası