TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ESKİŞEHİR GRABENİ’NİN STRATİGRAFİSİ, JEOKRONOLOJİSİ VE PALEOKLİMATOLOJİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Duraylı izotoplar, Eskişehir Fay Zonu, Eskişehir Grabeni, OSL tarihlendirmesi,Paleoklimatoloji,Eskişehir Graben, Eskişehir Faultzone, Stableisotopes, OSL dating. Paleoclimatology.

Yazarlar
Faruk Ocakoğlu focakoglu@gmail.com
Serkan Akkiraz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası