TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞU ANADOLU JEOTERMAL SİSTEMLERİNİN HİDROJEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeotermal, çevresel izotop, hidrojeokimya, jeotermometre, Doğu Anadolu,Geothermal, environmental isotope, hydrogeochemistry, geothermometer, Eastern Anatolia

Yazarlar
Harun Aydın harun@ayd.com.tr Hüseyin Karakuş huseyin.karakus@dpu.edu.tr Halim Mutlu halimmutlu@ankara.edu.tr
David R. Hilton
Nilgün Türkan Güleç nilgun@metu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası