TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BATI ANADOLU’DA KURULU JEOTERMAL SANTRALLERDEN KAYNAKLANAN CO2 GAZININ AZALTILMASININ ÖNEMİ VE OLASI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: CO2 ‘NİN FARKLI BİR ENERJİ KAYNAĞINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeotermal enerji santrali, CO2 gazı, etanol, biyodizel, Batı Anadolu,Geothermal energy power plants, CO2 gas, ethanol, biodisel, Western Anatolia

Yazar
Füsun S. Tut Haklıdır
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası