TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BATI TÜRKİYE’DE YÜKSEK ENTALPİLİ POTANSİYEL YENİ BİR JEOTERMAL ENERJİ SAHASI: ÇEŞME (İZMİR) JEOTERMAL ALANI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çeşme, Jeotermal Enerji, Slab, Yüksek Entalpi,Çeşme, Geothermal Energy, Slab, High Entalpy

Yazarlar
Servet Açıkgoz servetacikgoz0758@gmail.com Nedret Beril Açıkgoz berilacikgoz@gmail.com
Mustafa Koç Coşkun
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası