TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AVLİYANA GRANİTOYİDİNİN (GÜMÜŞHANE/KD TÜRKİYE) JEOKİMYASI VE JEOKRONOLOJİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Pontidler, Orta Eosen, Avliyana Granitoyidi, Jeokimya, U-Pb SHRIMP zirkon, Eastern Pontides, Middle Eocene, Avliyana Granitoid, Geochemistry, U-Pb SHRIMP zircon

Yazarlar
Alaaddin Vural alaaddinvural@hotmail.com Abdullah Kaygusuz abdullah.kaygusuz@gmail.com Hidayet Donmez hidayet-donmez@hotmail.com Cem Yücel cemyucel61@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası