TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SİMAV (KÜTAHYA) VE YAKIN CİVARININ JEODİNAMİK EVRİMİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK TARİHLENDİRME ÇALIŞMALARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Simav, Eğrigöz Magmatik Kompleksi, volkanizma, fay düzlemi, radyometrik tarihlendirme,Simav, Eğrigöz magmatic complex, volcanism, fault plane, radiometric dating.

Yazarlar
Erdem Gündoğdu
Süha Ozden ozden@comu.edu.tr Talip Güngor tlpqnqr@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası