TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TRABZON ARAKLI-ÇAYKARA GÜNEYİNDE YÜZEYLENEN ÜST KRETASE VE EOSEN YAŞLI PLÜTONLARIN PETROJENEZİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Pontidler, Sr-Nd-O izotopları , Üst Kretase, Eosen, Granitoyid,Eastern Pontides, Sr-Nd-Pb isotopes, Upper Cretaceous, Eocene, Granitoid

Yazarlar
Cüneyt Şen csen@ktu.edu.tr Emre Aydınçakır aydincakir61@gmail.com
Faruk Aydın
Abdurrahman Dokuz dokuzabdurrahman@gmail.com Orhan Karslı okarsli@ktu.edu.tr
Yaser Almashramah
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası