TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BOLKAR DAĞLARININ YÜKSELİMİNİN APATİT FİZYON İZİ TERMOKRONOLOJİSİ KULLANARAK BELİRLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Güney Orta Türkiye, Bolkar Dağları, Apatit Fizyon İzi, yükselme, yüzeyleme,South Central Turkey, Bolkar Mountains, Apatite Fission Track, uplift, exhumation.

Yazar
Fatih Karaoğlan fkaraoglan@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası