TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YEŞİLIRMAK HAVZASI’NDA HAVZA SINIFLAMASI İÇİN AKIM GÖSTERGELERİ VE HAVZA BENZERLİK İNDEKSLERİNİN ANALİZİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Havza benzerliği, akım göstergeleri, kümeleme analizi, affinity propagation,Catchment similarity, flow signatures, cluster analysis, affinity propagation.

Yazarlar
Batuhan Soyugür bthnsygr@gmail.com Koray Kamil Yılmaz yilmazk@metu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası