TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KARST AKİFERLERİNİN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARDA KARE DİZİLİM VE ÇOKLU ELEKTROT REZİSTİVİTE YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI: MENEKŞE KARST PLATOSU (YUVACIK, KOCAELİ) ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Karst akiferi, koruma alanı, kare dizilim, çoklu elektrot, Yuvacık barajı,Karst aquifer, protection zone, square array, multi-electrode, Yuvacık dam.

Yazarlar
Ahmet Şener
Ertan Pekşen
Irfan Yolcubal yolcubal@yahoo.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası