TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MODFLOW-2005 NÜMERİK MODELLEME METODU İLE YERALTISUYU POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ALAŞEHİR(MANİSA) ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Alüvyon akifer, yeraltısuyu seviyesi, beslenme ve boşalım, Türkiye,Alluvial aquifer, groundwater level, recharge and discharge, Turkey

Yazarlar
Murat Ozan Ozdayı muratozanozdayi@gmail.com Celalettin Şimşek celalettin@deu.edu.tr
Gokmen Tayfur
Alper Baba alperbaba@iyte.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası