TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ALÜVYON AKİFER İÇİN ÖZGÜL DEBİ DEĞERİ İLE HİDROLİK İLETKENLİĞİN TAHMİN EDİLMESİ: ALAŞEHİR (MANİSA) OVASI ÖRNEK ÇALIŞMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Özgül debi, hidrolik iletkenlik, alüvyon akifer, Alaşehir,Specific capacity, hydraulic conductivity, alluvial aquifer, Alasehir.

Yazarlar
Celalettin Şimşek celalettin@deu.edu.tr Alper Baba alperbaba@iyte.edu.tr
Niyazi Aksoy
Zulfu Demirkıran
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası