TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YERALTISULARINDAKİ TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE MİKTARININ ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE KESTİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler GVC, MARS, regresyon,TÇM, yeraltısuyu,GVC, MARS, regression, TDS, groundwater

Yazarlar
Otgonbayar Namkhaı o_bayar@yahoo.com
Mehmet Ekmekci
Levent Tezcan tezcan@hacettepe.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası