TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AÇIK OCAKLARA YERALTISUYU BOŞALIMININ HESAPLANMASINDA KULLANILAN ANALİTİK VE NÜMERİK ÇÖZÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Açık ocak, analitik çözüm, kavramsal model, nümerik çözüm, yeraltısuyu boşalımı,Open pit, analytical solution, numerical solution, conceptual model, groundwater inflow

Yazarlar
Mehmet Ekmekçi mekmekci62@gmail.com Şükran Açıkel sukransahbudak@yahoo.com
Otgonbayar Namkhai
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası