TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

FARKLI EKSENEL DEFORMASYON ÖLÇÜM ARALIKLARI İÇİN SAĞLAM KAYA ELASTİK MODÜLÜNÜN İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Ankara Andeziti, statik deformabilite deneyi, sayısal modelleme, sonlu farklar metodu,Ankara Andesite, static deformability test, numerical modelling, finite difference method

Yazarlar
Ceren Tunçay ceren.tncy@gmail.com
Ahmet Güneş Yardımcı
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası