TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KUZEY ANADOLU FAYININ BATISINDA, FREKANSA BAĞLI S-DALGALARININ SÖNÜMLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sismik sönümlenme, KAFZ, koda dalga analizi, Akustik Işınımsal Yayılma Teorisi, kabuk heterojenitesi,Seismic Attenuation, NAFZ, coda wave analysis, Radiative Transfer Theory, crustal heterogenity.

Yazarlar
Gizem Izgi
Tuna Eken
Peter Gaebler
Tuncay Taymaz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası