TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MORDOĞAN FAYI: KİNEMATİĞİ, JEOLOJİK EVRİMİ VE TEKTONİK ÖNEMİ, KARABURUN YARIMADASI, İZMİR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Mordoğan Fayı, kinematik analiz, reaktivasyon, Karaburun Yarımadası, İzmir,Mordoğan Fault, kinematic analsysis, reactivation, Karaburun Peninsula, İzmir

Yazarlar
Havva Neslihan Kıray neslihankiray@hotmail.com Hasan Sozbilir sozbilirhasan35@gmail.com Müge Oskay Ulutaş geoidmuge@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası