TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BİTÜMLÜ ŞEYL ÖRNEKLERİNE MİKRODALGA ISITMA YÖNTEMİ UYGULANARAK BAZI KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Bitümlü şeyl, mikrodalga destekli esktraksiyon, soxhlet ekstraksiyonu, kimyasal karakterizasyon,Oil shale, microwave assisted extraction, soxhlet extraction, chemical analysis

Yazarlar
Mehmet Şener mehmet2sener@yahoo.com
Rifat Battaloğlu
Sedef Ilik
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası