TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

X-IŞINI MİKRO-CT YARDIMIYLA KINIK KÖMÜRLERİNDE GÖZENEKLİLİĞİN İNCELENMESİ, SOMA HAVZASI (TÜRKİYE)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kınık, kömür litotip, kömür petrolojisi, gözenek, X-ışını mikro-CT,Kınık, Coal lithotype, Coal petrology, Porosity, X-ray micro-CT

Yazarlar
Ali Ihsan Karayiğit aik@hacettepe.edu.tr Hüseyin Evren Çubukçu evren.cubukcu@gmail.com Rıza Gorkem Oskay gorkem.oskay@gmail.com Efe Akkaş akkasefe@hacettepe.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası