TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

FRAKTİN RÖLYEFİNİN BULUNDUĞU KAYACIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ VE SORUNLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Bozunma, Fraktin rölyefi, ignimbirit, tahribatsız deney yöntemi,Deterioration, Fraktin relief, ignimbrite, non-destructive test method.

Yazarlar
Mustafa Korkanç mkorkanc@ohu.edu.tr
M. Ergün Hatır
Ismail Ince iince@hotmail.com
M. Bahadır Tosunlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası