TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MUĞLA MERMERİ ARTIKLARININ ENDÜSTRİYEL ALANDA MİKRONİZE KALSİT OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Muğla, mermer artıkları, mikronize kalsit, mikronize dolomit,Muğla, marble wastes, micronized calcite, micronized dolomite

Yazar
Semih Gürsu semihgursu@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası