TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YERBİLİMLERİNİN AFET YÖNETİMİNE KATKISI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğaltehlike, risk azaltma, afetyönetimi, dirençlilik,transdisipliner,Hazard, risk reduction, disaster management, transdisciplinary.

Yazar
Nilgün Okay
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası